ครูนาจ บางปลาม้า

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ครูอำนาจ ใจซื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ประวัติราชการ

ประวัติส่วนตัว

รออัพเดตข้อมูล

ผลงานที่ภาคภูิมใจ